Ο μέγιστος βαθμός ενοποίησης Native Content και Digital Campaign αποτελεί το κύτταρο του Slay Me. H λειτουργία έχει σχεδιαστεί για τις ανάγκες των brands και την προσθήκη υπεραξίας. Brand Owners και Media Planners στοχεύουν απευθείας τον Digital Media Consumer είτε single channel μέσω Slay Me είτε omni channel και συμμετοχικά στο υπόλοιπο μίγμα.

Έτσι, το Slay Me ενοποιεί την εμπειρία χρήστη με Responsive Ads και Native Content πάνω από οποιαδήποτε πλατφόρμα -κυρίως Smartphone & Tablet και βεβαίως Desktop.

Η ευελιξία του Slay Me υποστηρίζει πολυδιάστατα το brand πολύ πέρα από την συντηρητική πρακτική Προσαρμογή σε Κάθε Συσκευή’.

Προβολή σε Συσκευές Mobile